Menyknapp

Aagreheia

KOMMUNE: GRIMSTAD

HVOR: AAGREHEIA

KUNDE: AAGREHEIA AS, MORHOLT UTVIKLING, AS, UGLAND ESTATES AS OG 

TYPE: OMRÅDEREGULERING

ÅR: 2017 - PÅGÅENDE

Trollvegg Arkitektstudio ble engasjert av grunneierne i område for å utarbeide områdereguleringsplan for Aagre i Grimstad. Planarbeidet er organisert som et OPS – samarbeid. Planprosessen har vært gjennomført i tett samarbeid med sentrale grunneiere og kommunen. Vi har benyttet oss av 3D-modellering for på den måten å skape et godt beslutningsgrunnlag for planen. Aagre ligger vest for Grimstad sentrum, i nærheten av Landvikvannet. Her kommer det 600 nye boliger, en ny barnehage og muligeten for en liten butikk. Et overordnet mål med planarbeidet er å skape et boligområde med kvalitet og identitet. Det er et ønske å benytte seg av områdets kvalitet til det fulle, og vi har hatt fokus på å skape noe mer enn bare et boligområde. Det har vært en visjon at området skal ha tilgang til flotte turområder, badeplass og parkområder nede ved vannet. Sammen med en ny barnehage og kanskje en liten nærmatbutikk vil dette bli en nytt og viktig boligområde i kommunen. I tillegg er det satt av store naturområder og turstiforbindelser. Et av de viktigste grepene i planen er utviklingen av en ny badeplass og parkområdet nede ved Landvikvannet. Dette vil også bli områdets nye møteplass. Dette området kan by på volleyballbane, badeområde, turstiforbindelser og en bryggesleng langsmed vannet. Her kan det etableres forsamlingslokale for lag og foreninger med serveringsmuligheter som blir en flott møteplass for fremtidige beboere. Landvikvannet peker seg ut som en potensiell viktig badeplass i et voksende Grimstad. Med kort avstand til de fremtidige boligene i Aagre og de eksisterende boligene i Myråsen blir dette et viktig fritidstilbud særlig for boliger på vestsiden av E18.

large
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt