Menyknapp

Arkitekturblogg

Trollveggs hjemmeside har fått et ansiktsløft, en ny visuell profil og nye funksjoner. En av de nye funksjonene er bloggen.

Arkitektur er et romlig, visuelt fag. Men det betyr ikke at prosessen hvor arkitekturen blir skapt mangler tankestoff som kan omsettes til ord og som kan gjøre denne prosessen mer tilgjengelig og forståelig. Vi har et ønske her på kontoret om å bruke bloggen til å ta opp tema som kan være relevante og ofte også problematiske i arbeidet med arkitektur. På denne måten er vi i Trollvegg ikke bare en produksjonsbedrift, men også et arkitektstudio som har et sterkt samfunnsengasjement.

Trollvegg Arkitektstudio er sammensatt av tre avdelinger; plan- og landskap, arkitektur, og byggeteknikk. Ved å ha alle avdelingene samlet sikrer vi oss en kompetanse på huset som følger arkitekturprosessen fra planleggingsnivå til prosjektering av arkitektur- og landskapsarkitektur, og i siste ende de tekniske løsningene som gjør realiseringen av prosjektet mulig. 

Prosessen er ikke lineær. Den består av mange ledd som påvirker arkitekturen helt frem mot ferdigstillelse. Fra den innledende dialogen med byggherren begynner samtalen med ønskene om hvor bygningen skal ligge, hva den skal inneholde og hvordan den skal fungere. Som arkitektstudio er vår oppgave å tolke disse ønskene og samtidig organisere all informasjon så sluttresultatet blir en vakker, byggbar enhet, basert på kunnskap og egne erfaringer.

Ambisjonen vår er å bruke denne kunnskapen og disse erfaringene til å blogge om tema som vil skape diskusjon og engasjement. Det kan være alt fra tendenser i boligarkitektur til større politiske problemstillinger om by- og tettstedsutvikling. Fordelen med denne formen for kommunikasjon er at vi kan bli enda mer tydelige i hvem vi er og hva vi lager.

Håper dere vil følge med!

Forrige aktueltsak