Menyknapp

Tunballen

OPPFØRT: GODKJENT BYGGESØKNAD, BYGGESTART UTSATT
HVOR: NODELANDSHEI, SOGNDALEN
ARKITEKT BYGG: TROLLVEGG
ARKITEKT PLAN: SPISS ( TROLLVEGG SOM RÅDGIVER)                                                                                                                         OPPDRAGSGIVER: TTF BYGG AS
TYPE: ETASJEBYGG, 27 LEILIGHETER OG FORRETNINGSLOKALE

Tunballen er et kombinert forretning- og leilighetsbygg. Bygningen vil, sammen med kirke, skole og barnehage som finnes i området i dag, danne et knutepunkt på Nodelandsheia.
Hovedvolumet i 4 etasjer er utformet som en stor L, rasjonellt løst og med stor grad av repetisjon.  Leilighetene får inngang fra svalgang i øst/nord, og vinterhager og store terrasser i tilknytning til oppholdsrom mot sør/vest. Alle terrassene fremstår samlet som 2 større elementer i glass/betong, utkraget fra hovedvolumet.Utfordringen har vært å få denne store bygning til å passe inn i et område som i dag er preget av 2 etasjes trehusbebyggelse, hager og skog. Vi planlegger opparbeidelse av et parkmessig bølgende landskap rundt bygningen. Ved at bygningen møter dette landskapet med en bølgende linje har vi tro på at park og bygning kan oppleves som en integrert helhet, og bidra til at en ellers lukket 1. etasje kan gi noe positivt tilbake til området. Det er ellers planlagt utstrakt bruk av naturmaterialer og enkelte fargede elementer i fasaden.

  
Forrige prosjekt Neste prosjekt