Menyknapp

Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

HVOR: RANDABERG SENTRUM
ARKITEKT FORPROSJEKT: TROLLVEGG  - DETALJPROSJEKT: ARKIPARTNER
OPPDRAGSGIVER:  RANDABERG KOMMUNE
TYPE: BARNEHAGE

Prosjektet består av en 6-avdelings barnehage og et ressurssenter for barn med spesielle behov. Tomta er i dag et sentralt skogholt, og hovedtanken er at Tarzanskogen også skal framstå som et naturområde når prosjektet er ferdigstilt. Uteområdet revegeteres med store lauvtrær, og byggene underordner seg og danner kontrast til de høyreise trærene med sin tydelige horisontalitet. De to bygningene består av i alt 9 definerte trevolumer, som knyttes sammen av mellombygg i glass. En utkraget takflate binder sammen de ulike treboksene. Sentralt i både barnehagen og ressurssenteret ligger et allrom, som er byggenes hjerter. Disse rommene får lysinnslipp fra taket, og utsyn mellom treboksene. Utvendig materiale er gyldent, oljet treverk i cedertre.. Det er i tillegg valgt 9 ulike farger som går igjen på vinduer, dører og møblering. Ellers er det tenkt lyse, nøytrale og robbuste materialer. Uteområdet skal utformes minst mulig kultivert. Det er steder som «Skogholtet», «lysningen», «stien» og «bålplassen» som skal dyrkes, og det velges vegetasjon, møblering og lekeapparater som underbygger dette natur-uttrykket. Totalt areal er ca 2600 m2 BTA.

Forrige prosjekt Neste prosjekt