Menyknapp

Skumring

HVOR: SOLA
TYPE: DESIGN- OG BYGGEKONKURRANSE 
ARKITEKT/ ENTREPRENØR:  TROLLVEGG OG CONSTO
OPPDRAGSGIVER:  SOLA KOMMUNE FOR FOLKEHALLENE
PRIS: VINNER

Velodromen i Sola blir den fjerde av folkehallene, og den første velodromen i Norge på 70 år. Veldodromen blir bygget etter internasjonal standard, med 250meters bane og plass til om lag 2500 tilskuere, og blir med dette et enormt løft for sykkelsport i Norge. Men dette er ikke bare en velodrom. I senter av bygget blir det også areal for ballsport og turn. Veldodromen vil med dette bli en arena hvor folk møtes på tvers av idretter. En arena for alle. 

Arkitektur: Ved å lage en bygningskropp som åpner og lukker seg og står i ulike vinkler i forhold til sykkelbanen, skapes det uformelle soner mellom primærfunksjoner og fasade, samtidig som at fasaden slipper inn nordvestvendt dagslys. Bygningen fremstår som åpen, dynamisk og inkluderende med store lysåpninger i inngangspartiene. Det er lagt vekt på at selve hallen ikke skal ha direkte dagslys, derfor er bygningen for øvrig lukket og skjermet for lysinnslipp.

Funksjonalitet: Det viktigste grepet for å sikre en funksjonell plan er å løfte velodromen en etasje. Ved å gjøre dette grepet kan man legge all infrastruktur under sykkelbanen, med tilgang til ulike lagerrom fra flere steder utenfra, og samtidig legge flerbrukshall med håndballbaner, fotballbaner, basketballbaner og turn i midten av hallen, med direkte adkomst på bakkenivå. Under sykkelbanen skapes en slags gatestruktur hvor de ulike hallaktivitetenes støttefunksjoner, garderober og lager, plasseres hele veien rundt kanten av flerbrukshallen.

Velodromen er planlagt ferdig rundt årsskiftet 2019/2020

  
Forrige prosjekt Neste prosjekt