Menyknapp

Ombygging av fagskolen på Kjøita

HVOR: KJØITA, KRISTIANSAND
ARKITEKT: TROLLVEGG  
OPPDRAGSGIVER:  KJØITA PARK 1 AS
TYPE: OMBYGGING

Vi ble kontaktet av Monica Strømme Mushom i Kjøita Park 1 AS med et ønske om å få gjort en mulighetsstudie for BIs gamle lokaler på Kjøita. Utgangspunktet for prosjektet var å gjøre en undersøkelse av om Fagskolen avdeling Kristiansand kunne få plass i disse lokalene. På grunn av en oppgradering av ventilasjonsanlegget til Fagskolens daværende lokalisering i Kvadraturen skole og teknisk skoles behov for større arealer, var Fagskolen på jakt etter nye lokaler. Samarbeidsgruppa i forprosjektfasen bestod av tiltakshaver fra Kjøita Park 1 AS, representanter fra Fagskolen og rådgiver fra Vest-Agder fylkeskommune.

Første dag fikk vi et godt utarbeidet romskjema fra Fagskolen med ønske om arealer for de ulike avdelingene i Fagskolen og rombehov basert på erfaring med Fagskolens daværende lokaler. Sammen med et godt tegningsunderlag for bygningene på Kjøita gjorde dette grunnlaget at vi raskt kunne lage en disposisjon av arealene. Underveis i prosessen ble det gjort faglige overveielser med hensyn til de eksisterende rommenes kvalitet og egnethet som klasserom, verksteder, kontorer og lignende. Her la vi utelukkende vekt på grunnleggende kvaliteter som dagslys, romstørrelse og støyisolering. Vi tok ikke hensyn til etasjenes originale inndeling i denne fasen, men fokuserte heller på å få nok areal til de ulike funksjonene.

Tegningene ble sendt til samarbeidsgruppa og ble gjennomgått i etterfølgende møte og oppdatert etter innspill. Det var tydelig at lokalene ville egne seg for Fagskolen, så det ble besluttet å gå videre i prosessen og få et overslag på kostnader for ombygging.

Tegningsmaterialet med ny arealdisposisjon og en enkel byggebeskrivelse ble sendt ut til ulike håndverksbedrifter med ønske om å få gjort et prisoverslag av arbeidet som skulle utføres. Det ble arrangert et felles møte på Kjøita med representanter fra de ulike fagområdene og en befaring av lokalene for at bedriftene kunne danne seg et nøyaktig bilde av jobben som skulle utføres. Dette viste seg å være en god og effektiv måte å vurdere omfanget av ombyggingen.

Da alle pristilbudene var på plass, ble disse og tegninger med ny arealdisposisjon sammen med en skriftlig vurdering av lokalene gitt videre til fylkeskommunen. Materialet ble så brukt som grunnlag for at fylkeskommunen kunne beslutte at lokalene på Kjøita var de riktige for Fagskolen.

I prosjekteringsfasen ble det gjort vurderinger om hvilke eksisterende skillevegger og veggskjørt som kunne videreføres og hvordan disse ville passe med disposisjonen av de nye arealene. Det ble gjort endringer fortløpende i samarbeid med hovedentreprenør for å tilpasse de nye lokalene mest mulig til de eksisterende inndelingene for at jobben skulle bli kostnadsbesparende. Dette viste seg å være en fruktbar prosess i og med at lokalene hadde vært brukt til undervisning tidligere.Forrige prosjekt Neste prosjekt