Menyknapp

Mulighetsstudie på Hovden

HVOR: HEGNI PÅ HOVDEN, BYKLE KOMMUNE
PLANLEGGER/ARKITEKT: TROLLVEGG OG PROSJEKTHUSET
OPPPDRAGSGIVER: BYKLE KOMMUNE
TYPE: MULIGHETSSTUDIE

Trollvegg og Prosjekthuset har sammen jobbet med en spennende mulighetsstudie for Hegni på Hovden. Mulighetsstudien baserer seg på en bred medvirkningsprosess og er et resultat av en "felles dugnad" fra innbyggerne, hyttefolk, næringsliv, barn og unge, reiseliv, kommunen og fylkeskommunen. Det har vært stort engasjement og det kom inn mange gode og spennende innspill på hva man ønsker for området. 

Vi mener Hovden har et stort potensial som helårsdestinaasjon og Hegni kan være et sted som kan bidra til å forsterke dette. Vi ser muligheten for at stedsutvikling og destinasjonsbygging kan gå "hånd i hånd".

I arbeidet med mulighetsstudien har det vært fokus på å styrke Hovden som helårsdestinasjon, spesielt sommerstid. Det er foreslått aktiviteter og tiltak som ikke utkonkurrerer dagens tilbud på Hovden, og som på best mulig måte supplerer det Hovden i dag kan tilby sine innbyggere og turister. 

Vi gleder oss til å se hvordan Hovden utvikler seg fremover!

Neste prosjekt