Menyknapp

Lindesnes Ungdomsskole

HVOR: VIGELAND, LINDESNES
ARKITEKT: TROLLVEGG
BYGGHERRE: LINDESNES KOMMUNE 
TYPE: RENOVERING

Oppdraget fra kommunen var gitt begrensede midler, og det ble derfor besluttet å renovere Lindesnes ungdomsskole heller enn å rive og bygge opp igjen, som anbefalt. Oppgavens oppdragsområde var på ca. 1200 m2 og skulle sendes ut på anbud og følges opp parallelt med entreprenør.

Blant oppgavene som skulle utføres var skifte av tak og etterisolering for å imøtekomme dagens krav. Skolen hadde slitt med lekkasjer over en lengre periode.

En av de store utfordringene med oppdraget var å få dette gamle bygget fra rundt 1966 som ble utbygd i flere faser og i ulike nivåer med delvis renovering i 1992 helhetlig. Sentrale momenter her var å få til universell utforming i viktige deler av bygget hvor elever og lærere skulle ha tilgang. Dette ble løst med løfteplattformer, trappeheis og korte ramper. Det ble også fokusert på kontrastforskjeller, taktil merking og håndbrytere utsatte steder, som for eksempel toalettområdene.

Enkelte betongvegger måtte rehabiliteres på grunn av skader over tid. En annen viktig del av oppdraget var å renovere klasserommene som også hadde vært gjenstand for slitasje over tid, og utbedre akustikken i disse rommene. Mange av de felles undervisningsrommene som sløydrom, formgivningsrom og kjemirom ble også renovert. Felles toalettsoner ble totalrenoverte i og med at det ikke var gjort noe med toalettene etter at bygget var oppført.

I tillegg til at det skulle gjøres konkrete tiltak på bygningsdeler, skulle det være undervisning og eksaminering på skolen under byggeperioden. Dette ble løst ved at utførelsen ble delt inn i to faser som gjorde at håndverkerne kunne være på ett område og at undervisningen kunne foregå i et annet.Forrige prosjekt Neste prosjekt