Menyknapp

Justneshalvøya - reguleringsplan

OPPFØRT: GODKJENT REGULERINGSPLAN FORVENTET I 2012
HVOR: JUSTNESHALVØYA. KRISTIANSAND
REGULANT: TROLLVEGG, VIANOVA OG POINT
OPPDRAGSGIVER: TOPDALSFJORDEN UTVIKLING AS, KRAG EIENDOM AS
TYPE: DETALJREGULERINGSPLAN, 191 BOLIGER

Området ligger på et høydedrag på toppen av Justneshalvøya, med generelt gode solforhold. Fra øst til syd er det utsikt, terrenget stiger mot vest. Den tyngste delen av bebyggelsen ligger langs høydedraget mot vest (5 stk 3-etasjes åttemannsboliger). Eneboligene ligger på kanten av platået mot øst som vender ut mot utsikten. Vi har lagt opp til at alle boligene får private uterom og terrasser, sol og utsikt, til tross av relativt små tomter. De fleste boligene ligger i grupper av 5-7 boliger, og vi legger til rette for at det innenfor hver boliggruppe skal bygges med et helhetlig arkitektoniske grep. Sentralt i feltet er det mindre utsikt, men solforholdene er gode. Det har vært fokus på å skape grønne uterom med kvaliteter og forbindelse mellom de ulike grønne områdene og utsiktspunktene for å sikre muligheten for almenn ferdsel. Vår digitale 3d-modell har vært sentral i reguleringsprosessen, og den er brukt til å prosjektere, visualisere og kommunisere idéer og løsninger.

  
Forrige prosjekt Neste prosjekt