Menyknapp

Dvergsnes - bebyggelsesplan

GODKJENT PLAN: 2008
HVOR: DVERGSNES, KRISTIANSAND
REGULANT: SPISS
ARKITEKT: TROLLVEGG / SPISS
OPPDRAGSGIVER:
TYPE: BEBYGGELSESPLAN

Bebyggelsen er organisert rundt et sentralt hage- og gatetun som alle boligene har visuell kontakt til. Planen har stramme rammer og den er utformet med sikte på å oppnå et helhetlig utrykk innenfor planområdet. Vi har tenkt oss “Eplehagen” som en kvalitet vi har ønsket å oppnå. Bilen er forsøkt gjemt bort ved at garasjen er integrert i boligen. Boligene og hagene skal være det sentrale. Intensjonen er at dette blir et grønt boligområde med gode bokvaliteter og egen identitet. Til tross for begrensede tomtestørrelser vil boligene få åpent utsyn, gode solkvaliteter og “høy himmel”.

  
Forrige prosjekt Neste prosjekt