Menyknapp

Om oss

Trollvegg Arkitektstudio AS har siden oppstarten i 2007 blitt et av de ledende arkitektkontorene på Sørlandet med 12 arkitekter, ingeniører og planleggere. Vi leverer tjenester innen arkitekturprosjektering, arealplanlegging, landskapsplanlegging, oppmåling og energiberegning. Vi er samarbeidspartner med de fleste av Sørlandets kommuner, de største entreprenørene og flere profesjonelle eiendomsutviklere. Vi tror på kompromissløshet ved å stadig utforske og utfordre, og bidrar til fremdrift, forutsigbarhet og realisering av prosjekter gjennom godt faglig håndverk, genuint engasjement og ikke minst god samhandling og kommunikasjon.

Foruten å lage god arkitektur - som er vårt hovedområde - har vi staket ut kursen for hvordan vi vil fortsette å påvirke arkitekturfaget. Vi har en plan om å utvikle Sørlandet i en mer bærekraftig retning og delta i den politiske debatten med faglig kompetente innspill. Vi står for en humanisme hvor mennesket står i sentrum, både lokalt og globalt. Vi setter blant annet av 10% av driftsoverskuddet hvert år til humanitære prosjekter. Og vi har en ambisjon om å ligge i tet innen teknologi både ved bruk av programvare og intern kursing.

 

Trollvegg Arkitektstudio AS følgende godkjenningsområder innvilget på sentral godkjenning:

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1