Menyknapp

Endring av reguleringsplan, Solsida, Nedre Malmø - Mandal

Kontaktpersoner

Bilde av Endring av reguleringsplan, Solsida, Nedre Malmø - Mandal

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Varsling av endring av reguleringsplan for Solsida, Nedre Malmø.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler herved Trollvegg Arkitektstudio, søker på vegne av Solsiden Eiendom Utvikling AS, om endring av detaljregulering for Solsida, Nedre Malmø i Lindesnes kommune, vedtatt 10.02.2014. Endringene berører eiendommene med gnr/bnr 170/6, 7, 8, 9, 227 og 229. 

Målet med endringene

Endringen går i hovedsak ut på en omrokkering av byggehøyder internt i planområdet. Endringen medfører økt høyde på enkelte bygg og tilsvarende reduksjon på andre bygg i planen. Den totale utnyttelsen forblir den samme innenfor planområdet. 

Løsning for nedkjøringsrampe til parkeringskjeller er også ønsket justert, slik at den opprettholdes slik den i dag er bygget. Beskrivelse av endringene med begrunnelse følger i eget skriv. 

Innspill til endringene

Naboer og berørte inviteres med dette brevet til å komme med innspill til foreslåtte endringer. Innspill og merknader skal sendes innen 12. august 2020 til:

Trollvegg Arkitektstudio

Østre Strandgate 31

4610 Kristiansand

Eller gjerne på e-post til: 

kathrine@trollvegg.no   

Viktig: Merkes/emnefelt «Solsida, Nedre Malmø – endring av plan»

Oversiktsbilde med sydplan-01Totaloversikt hoyder - narbilde-01 p-kjellerSnitt.med hoyder-01Snitt fra nordre banegate m hoyder-01Snitt fra ballastgata hoyder-01Foretter1-01Foretter11-03Foretter4-06Utsendt varselfor.etterUtsendt varsel,for etterUtsnitt5-01Utsendt varsel.foretter

Nedre malmo - solskygge prod.juniNedre malmo - solskygge prod.juni2Nedre malmo - solskygge prod.juni3Nedre malmo - solskygge prod.juni4Nedre malmo - solskygge prod.juni5

Flere illustrasjoner og ytterligere beskrivelse ligger tilgjengelig på Lindesnes kommunes hjemmeside 

Kontaktpersoner

Bilde av Endring av reguleringsplan, Solsida, Nedre Malmø - Mandal

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring