Menyknapp

Hyttefelt på Kvanneslandet - Lillesand kommune

Kontaktpersoner

Bilde av Hyttefelt på Kvanneslandet - Lillesand kommune

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Bilde av Hyttefelt på Kvanneslandet - Lillesand kommune

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Trollvegg jobber med nytt hytteområde i Lillesand kommune.

Det er i overkant av 40 fritidshytter skal detaljreguleres på Kvanneslandet i Høvåg. Hyttene plasseres skånsomt i terrenget og det etableres adkomst hensynsfullt i naturlige traseer mellom koller. Det tidligere kulturlandsskapet er i dag delvis gjenvokst og delvis myrområde som følge av dårlig drenering og vedlikehold.  Vi har bevart og kultivert kulturlandsskapet og har en målsetning om at de som ferierer her i fremtiden vil kunne spille frisbeegolf, fotball og badminton på disse engene. 

Kontaktpersoner

Bilde av Hyttefelt på Kvanneslandet - Lillesand kommune

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Bilde av Hyttefelt på Kvanneslandet - Lillesand kommune

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring