Menyknapp

Arealplanlegger og landskapsarkitekt søkes

AREALPLANLEGGER / LANDSKAPSARKITEKT SØKES

Vi søker engasjerte arealplanleggere / landskapsarkitekter som vil forme fremtidens byer og samfunn sammen med oss. Vi søker en fast stilling og en 1 års vikariat.

Ved vårt kontor i Kristiansand er vi 12 medarbeidere i et kreativt,flerfaglig miljø med svært kompetente kolleger og godt sosialt miljøog med en fantastisk utsikt ut over havet. Vi har et uhøytidelig arbeidsmiljø og vektlegger engasjement og frihet under ansvar. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten og opplever at vi får utrettet aller mest når vi samarbeider med andre fagdisipliner. Hos oss får du gode muligheter for utvikling, ansvarsfulle roller i spennende prosjekter og brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og bedre livskvalitet for menneskene som bor der. 

Du vil få rolle som prosjektleder for planoppdrag. Du vil kunne utarbeide reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, mulighetsstudier og stedsanalyser. Som arealplanlegger hos oss vil du få varierende arbeidsoppgaver som kan omfatte rådgivning, prosjektering, prosjektledelse og utredning. Evt. landskapsarkitekt vil i tillegg få fagansvar for landskapsarkitektur i prosjektene du blir engasjert i. Du vil også bli en viktig ressurs for å videreutvikle fagområdet Plan og landskap.Våre tegneverktøy er AutoCAD Sivil 3D, Fokus Arealplan, Archicad, Infraworks og Adobe.

DIN BAKGRUNN 

·       Du er arealplanlegger eller landskapsarkitekt eller har tilsvarende utdannelse. 

·       Du har minst 2 års erfaring fra fagfeltet hos rådgiver, arkitektfirma, kommune eller øvrige offentlige instanser. 

DINE EGENSKAPER 

·       Du er en positiv, entusiastisk og nytenkende lagspiller, med vilje og evne til å skape gode løsninger og resultater sammen med andre

·       Du har faglig tyngde og mestrer både å jobbe selvstendig og å lede andre i prosjektene

·       Du bidrar til teamet med utvikling av effektive arbeidsprosesser, faglige løsninger og personlig engasjement. 

·       Du har god innsikt og oversikt over planprosesser etter PBL

·       Du har god skriftlig formuleringsevne

·       Du bidrar til teamet med utvikling av effektive arbeidsprosesser, faglige løsninger og personlig engasjement. 

Hvis dette høres spennende ut vil vi gjerne at du tar kontakt med Michael Befus eller Torstein Vehusheia så vi kan ta en nærmere prat! Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Vi ser frem til å motta din CV og søknad.

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring