Menyknapp

Detaljregulering Kvanneslandet - melding om vedtak

Kontaktpersoner

Bilde av Detaljregulering Kvanneslandet - melding om vedtak

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Lillesand bystyre har i møte 24.10.18, sak BS-101/18 vedtatt detaljregulering for Kvanneslandet jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtatt plan omfatter hovedsakelig GBR 95/3, 95/2, 95/33 og 95/34. Planen regulerer 41 nye fritidsboliger, to eksisterende bolighus, gjesteparkering, biloppstillinger, turveier, lekearealer og ellers tilhørende formål og infrastruktur.

Kontaktpersoner

Bilde av Detaljregulering Kvanneslandet - melding om vedtak

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring