Menyknapp

Kunngjøringer

Braneset - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Varsel om igangsatt planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale

Kjetså massetak - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Kjetså massetak, Kjetså i Evje og Hornnes kommune

Brokke næringspark - Varsel om igangsetting av detaljregulering samt høring forslag til planprogram

Bli hørt!

Visste du at barn og unge kan være med å påvirke hva som skal bygges og endres?

Vi søker byplanlegger / urban designer

Vi utvider vår planavdeling i Trollvegg og ser etter nye folk! Ta gjerne kontakt om du er interessert.

Møt våre to nyansatte!

Velkommen i teamet vårt Benjamin og Ragnhild!

Moseid bakeri, Mosby - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Moseid bakeri, Mosby i Kristiansand kommune

Skareheia, Tromøya - Varsel om igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Skareheia, Tromøya i Arendal kommune

Møt vår nyansatt

Velkommen i teamet Adi !

Elgtun - Varsel om igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Elgtun, i Evje og Hornnes kommune.

Endring av reguleringsplan, Solsida, Nedre Malmø - Mandal

Varsling av endring av reguleringsplan for Solsida, Nedre Malmø.

Vi søker ny arealplanlegger / byplanlegger

Vi har masse spennende oppdrag på gang og trenger ny ansatt til planavdelingen vår i Trollvegg. Ta gjerne kontakt om du er interessert.

Hunsfos Næringspark – Varsel om igangsetting av områderegulering

Varsel om igangsatt planarbeid, forhandling om utbyggingsavtale samt høring av forslag til planprogram for konsekvensutredning

Randesund Planteskole - varsel om igangsatt detaljregulering

Varsel om igangsatt planarbeid, forhandling om utbyggingsavtale samt høring av forslag til planprogram for konsekvensutredning

Detaljregulering Kvanneslandet - melding om vedtak

Lillesand bystyre har i møte 24.10.18, sak BS-101/18 vedtatt detaljregulering for Kvanneslandet jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtatt plan omfatter hovedsakelig GBR 95/3, 95/2, 95/33 og 95/34. Planen regulerer 41 nye fritidsboliger, to eksisterende bolighus, gjesteparkering, biloppstillinger, turveier, lekearealer og ellers tilhørende formål og infrastruktur.

Arealplanlegger og landskapsarkitekt søkes

Oppstart av detaljregulering på Kileneset - Søgne kommune

Nytt boligområde planlegges i Grimstad

Trollvegg jobber med planlegging av et helt nytt boligområde i Grimstad

Hyttefelt på Kvanneslandet - Lillesand kommune

Trollvegg jobber med nytt hytteområde i Lillesand kommune.

Sørskauen reguleringsplan

Trollvegg har lenge jobbet med en spennende reguleringsplan i Randesund i Kristiansand. Nå er planen sendt inn til administrasjonen for behandling. Planen er ikke vedtatt, men blir trolig behandlet politisk til høsten