Menyknapp

Vi er bindeleddet mellom det estetiske og den praktiske utførelsen

Byggeteknikk

Kontaktpersoner

Bilde av Byggeteknikk

Espen Insam Try

Bygningskonstruktør
T: 901 33 303
espen@trollvegg.no

Vi leverer BIM koordineringstjenester for egne og andre fagfelt. Dette sikrer produktivitetsforbedringer og bedre samhandling. 

"Du kan ikke møte dagens utfordringer med gårsdagens verktøy og forvente å være en del av bransjen i fremtiden"

Vil du lykkes med BIM og ha glede av prosjektdataene inn i fremtiden må partene i prosjektet tilrettelegge modeller eller informasjonsgrunnlag til bruksområder som er spesifisert. Dette formålet oppnås ved å sette krav til BIM-modellen (herunder også tegningsmodellen i 3D) og sørge for gode koordineringsprosedyrer. Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge ditt BIM-prosjekt på en profesjonell måte. Vår mangfoldige erfaring fra byggherre-, entreprenør-, planlegging-, opplæring- og programvaresiden gjør at vi kan tilby akkurat det du trenger for å lyktes og tjene på BIM.

BIM-prosjekteringstjenester
Hovedformålet ved bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er bedre samhandling og kommunikasjon i prosjektet med hovedfokus på informasjonsoverføring i interne grensesnitt eller mellom fagfeltene, helt frem til FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Dette må støttes av både teknologi og arbeidsprosesser. 

  • 3D- modellering, kollisjonskontroll, byggeplassutforming, visualiseringer, 3D- laserscan og mengdeverifisering.
  • I nært samarbeid med prosjektteamet er vi med å sikre produktivitetsforbedringer gjennom bruk av BIM.
  • Sikrer at design fra forskjellige parter er koordinerte slik at uoverensstemmelser ikke blir et problem under utførelsen.

​Vi bruker følgende programmer:
Solibri Model Checker er et verktøy for visualisering, analyse, kvalitetssikring og effektiv samhandling i BIM- prosjekter. Solibri Model Checker fokuserer på Open BIM ved å bruke IFC-formatet som grunnlag.

Man kan gjennomføre både kollisjonskontroll og regelsjekker av konflikter og brudd på standarder og regler. En egen link mellom Solibri Model Checker og ArchiCAD gjør verktøyene til en sterk kombinasjon.

Solibri Model Viewer er et gratisverktøy for prosjektdeltagere som ønsker å studere modellene uten at de trenger mer vansert fuksjonalitet.

Energiberegning 
Vi utfører energiberegning for den totale klimasonen som bygget har før det går videre til detaljprosjektering. Ved overlevering utarbeider vi energiattest til hver enkel bruksenhet som bygget består av.

Vi har også godkjent ENOVA rådgiver hos oss. Dette er et eget system som man kan søke støtte for å oppgradere boligen.

Vi bruker følgende program:
Simien er et beregningsverktøy godkjent etter NS3031:2007 for utarbeidelse av energiberegning og attest.

ENOVA EMS system. Energimerkesystem I en egen database til ENOVA.

Oppmåling - Flexijet oppmåling av eksisterende bygninger
Tradisjonelt har oppmåling av eksisterende bygg blitt gjort ved at man går ut fra eksisterende tegninger og supplerer med oppmålinger tatt på stedet for hånd. Flexijet er et 3D modellerings-målesystem koblet mot ArchiCAD slik at en BIM- modell oppstår mens man måler. Systemet består av et stativ, en tilt- og svivelenhet og laseravstandsmåleren Leica Disto, som måler avstander og vinkler. Dette er koblet trådløst med Bluetooth til en bærbar PC med ArchiCAD og en plug-in "app". Flexijet refererer alle innmålte punkter inn i modellen, dette minimerer feil marginene som oppstår ved tradisjonell måling, spesielt med tanke på skjevheter og skråvegger som kan være komplisert å måle for hånd. Flexijet settes opp i løpet av få minutter, og flyttes enkelt igjennom bygget som skal måles opp.

Fordeler med denne metoden:

  • Mulige feilkilder minimeres da innmåling og generering av modell skjer i en prosess.
  • Siden de som bygger opp modellen hele tiden er på stedet, kan de strukturere modellen iht. prosjektets gjeldende krav og behov.
  • Antall innmålingspunkter tilpasses ulike behov for detaljering i ulike områder av bygget eller ulike bygningsdeler. Dette er spesielt kostnadsbesparende for prosjekter som ikke har behov for stor grad av detaljering.
  • Man kan utføre oppmåling av et rom med folk og løst inventar til stede.
  • Resultatet av oppmålingen kan være, plan tegninger, snitt tegninger, fasade tegninger og 3D BIM model.

Trollvegg er første arkitektkontor i Norge med denne tjenesten. Siden vi startet med Flexijet i november 2016, har vi levert oppmålingstjenester for flere større eiendomsbesittere i Kristiansand. Våre kunder opplever denne tjenesten til å være tidsbesparende og verdifull.

Bygningsfysikk
Vi detaljprosjekterer byggene våre for å ivareta gode og helsemessige konstruksjoner som danner sunne bygg. Med byggteknisk forskrift og god erfaring i byggningsfysikk som grunnlag, utarbeider vi erfaringsmessige gode bygningsfysiske sjikt og detaljer for hvert enkelt bygg i ulike klimaer.  

Kontaktpersoner

Bilde av Byggeteknikk

Espen Insam Try

Bygningskonstruktør
T: 901 33 303
espen@trollvegg.no