Menyknapp

Vi former bygningene våre, og de former oss

Arkitektur

Kontaktpersoner

Bilde av Arkitektur

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL/ Faglig leder
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no

I Trollvegg er vi nysgjerrige og søkende for å frembringe arkitektur som gjenspeiler stedet og oppgaven fra byggherren. Kontoret er basert på en filosofi om at arkitektur ikke er et resultat av én persons blyantstrek, men skapes gjennom interaktiv planlegging og samarbeid i gruppe. Vårt studio er bygd opp av tre avdelinger: Plan og landskap, arkitektur, og byggeteknikk, som gir en unik kompetanse på huset. Vi tror at det beste resultatet skjer gjennom lagarbeid i kombinasjon med kunnskap som er innhentet fra rådgivere, entreprenører og håndverkere. Målsettingen er at vi hele tiden utvikler oss, og kan være langt framme med vår kunnskap.

Vår arkitektur skal være vakker. Bygningen skal ha en egenart, og forholdet til stedet kan gjenspeiles i bygningens uttrykk. Arkitekturen skal være brukbar. I dialog med byggherre og brukere skapes en forståelse for hvilke behov som skal dekkes. Herfra jobber vi med å utforme funksjonelle planer som tilfredsstiller funksjonelle krav. Arkitekturen skal være holdbar. Bygningen skal være utformet med gode materialer og være godt detaljert og ha fokus på riktig energibruk. 

Skissering med blyant på papir vil alltid være et sentralt verktøy for oss. Sammen med fysiske modeller og fotomontasjer gjør det oss i stand til å kommunisere ideer og romlige kvaliteter tidlig i prosjektfasen. I produksjons- og gjennomføringsfasen gjør vi utstrakt bruk av dataverktøy. Vi prosjekterer for eksempel i BIM i større prosjekter hvor det er hensiktsmessig. Vi lever av våre ideer, men vi anser oss likevel for å være en produksjonsbedrift. Vi produserer tegninger - og det er først når tegningene er brukbare for håndverkerne på byggeplassen at jobben vår er gjort.

Vi tegner hovedsaklig i Graphisoft ARCHICAD 21.

Kontaktpersoner

Bilde av Arkitektur

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL/ Faglig leder
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no