Menyknapp

Om oss

Trollvegg Arkitektstudio AS er et arkitektkontor i Kristiansand sentrum med ti ansatte, fordelt på tre avdelinger: En plan- og landskapsavdeling, en arkitekturavdeling og en byggeteknisk avdeling. De siste sju årene har vi vokst til å bli en toneangivende arkitektbedrift på Sørlandet. Vi har erfaring med både offentlige og private prosjekter i ulike skala, og har en særlig miljørettet materialbevissthet.

Foruten å lage god arkitektur - som er vårt hovedområde - har vi staket ut kursen for hvordan vi vil fortsette å påvirke arkitekturfaget. Vi har en plan om å utvikle Sørlandet i en mer bærekraftig retning og delta i den politiske debatten og i media med faglig kompetente innspill. Vi står for en humanisme hvor mennesket står i sentrum, både lokalt og globalt. Vi setter blant annet av 10% av driftsoverskuddet hvert år til humanitære prosjekter. Og vi har en ambisjon om å ligge i tet innen teknologi både ved bruk av programvare og intern kursing.