Menyknapp

Ansatte

Bilde av Michael Befus

Mike ble uteksaminert fra NTNU i 2005, med spesialisering i komplekse bygg. Han har erfaring fra offentlige prosjekter og med store bygg som skole, omsorgsbolig, idrettsbygg, kontorbygg, leilighetsbygg og mindre boligprosjekter. Mike fungerer godt i store samarbeidsgrupper, og kjennetegnes av sitt gode humør og offensive og optimistiske grunnholdning.

Michael Befus

Sivilarkitekt MNAL / Daglig leder
T: Tlf: 97 51 48 86
mike@trollvegg.no

Bilde av Stig Reiersen

Stig ble uteksaminert med Bachelorgrad fra UiA, Grimstad i 2010. Han er utdannet byggingeniør med fokus på konstruksjon, statikk og bygningsfysikk. Tidligere har han erfaring fra byggebransjen med design og beregning av bjelkelag og tak. Stig har jobbet flere år i oljebransjen med systemdesign, hvor han han har vært et bindeledd mellom kunde, prosjekt og de forskjellige tekniske gruppene. Med sin kompetanse innen prosjekt-koordinering og effektiv anvendelse av teknologi vil han bidra positivt i Trollvegg, både internt på kontoret og eksternt til samarbeidspartnere og kunder.

Stig Reiersen

Byggingeniør
T: 450 65 555
stig@trollvegg.no

Bilde av Kathrine Hesthag

Kathrine ble uteksaminert fra Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås i 2011 med mastergrad i by- og regionplanlegging. Hun har fem års erfaring som arealplanlegger i Kristiansand kommune og har god erfaring med planprosessen og til behandling av reguleringsplaner. Hennes spesialfelt er fortettingsprosjekter i eksisterende boligområder. Hun kjennetegnes av å være imøtekommende og løsningsorientert med fokus på en god dialog mellom utbyggere, konsulenter, offentlige myndigheter og berørte parter. Kathrine er opptatt av å skape godt bomiljø og gode uteområder og for henne er det viktig at mennesket alltid er i fokus i planleggingen.

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Bilde av Marlene Nordgård Brandsdal

Marlene har BA(Hons) i interiøraritektur fra Griffith College i Dublin og ble uteksaminert i 2010. Hun har tidligere jobbet som praktikant i ZINC Interiørarkitekter i Oslo og med byggesak og søknadstegninger for Kristiansand Byggrådgivning AS. Som interiørarkitekt påvirker hun den menneskelige atferd og aktivitet i form av god design og smarte løsninger. Hun liker at konseptet har et budskap, og at det passer inn i sine omgivelser. Marlene er opptatt av en tett dialog med kunden, og hun har vilje til å være nytenkende både når det kommer til funksjonalitet, design og miljø.

Marlene Nordgård Brandsdal

Interiørarkitekt
T: 454 27 989
marlene@trollvegg.no

Bilde av Jared Mcfadzean

Jared ble uteksaminert fra BAS i 2007, med spesialisering i landskap og miljø. Jared har erfaring fra konseptutvikling, forretningsbygg og leilighetsbygg i tillegg til mindre prosjekter. Jared har sterk formsans, og med papp og lim i hånden og en klar idé er han i stand til å skape særegen og flott arkitektur. Jared har interesse for det grønne – inni, utenpå og rundt det som bygges.

Jared Mcfadzean

Sivilarkitekt MNAL
T: 480 11 926
jared@trollvegg.no

Bilde av Marius Nærum

Marius er uteksaminert fra masterprogrammet Kunst og Arkitektur ved Kunstakademiets Arkitektskole i København (KADK) i 2016. Han har bakgrunn fra litteratur og teater og har jobbet selvstendig som dramatiker mellom studiene i litteratur og arkitektur. I 2012 ble han medstifter av Arkitekturbussen; en 1980-modell Chevrolet Starcraft ambulanse hvis formål var å reise fra sted til sted og skape lokale historier gjennom å samle materialer, oppbevare, flytte og omdanne disse i produksjonsrommet bak i Bussen. Nå bor han på kanten av en øy og gleder seg over å være i gang med å lære de praktiske sidene av arkitektfaget å kjenne hos Trollvegg. Vi er veldig glad for at han har kommet hit til oss.

Marius Nærum

Master i arkitektur MNAL
T: 476 21 454
marius@trollvegg.no

Bilde av Morten A. Kirkemo

Morten ble uteksaminert landskapsarkitekt ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås i 2009. Han har tidligere arbeidet som arealplanlegger i Fet kommune der han har vært saksbehandler for private detalj- og områdereguleringsplaner. Han har også fungert som reguleringsleder for egne kommunale planer, og har blant annet hatt ansvaret for utarbeidelse av utviklingsscenarioer i forbindelse med ny kommunedelplan for Fetsund. Morten er opptatt av å skape gode løsninger ved å ta utgangspunkt i og foredle naturgitte, stedsegne kvaliteter. Ved å bruke virkemidler som belysning, detaljering, materialbruk og vegetasjon er han i stand til å skape steder med identitet, trivsel og bærekraftig utvikling.

Morten A. Kirkemo

Landskapsarkitekt/ arealplanlegger
T: 400 48 398
morten@trollvegg.no

Bilde av Kjetil Andresen

Kjetil ble uteksaminert med Bachelorgrad fra VIA, Horsens Danmark i 2004. Han har erfaring med komplekse bygg, med detaljering og oppfølging på byggeplass. Han er utdannet bygningskonstruktør i tillegg til å inneha svennebrev og mesterbrev innen tømrerfaget. Med sin brede erfaring og gode kommunikasjon med rådgivere, entreprenører og utførende håndtverkere, er han en nøkkelperson for å sikre overgangen mellom tegnet form og bygget virkelighet.

Kjetil Andresen

Bygningskonstruktør
T: 900 12 183
kjetil@trollvegg.no

Bilde av Boris Petrovski

Boris har mastergrad i Arkitektur og Urban Design fra Novi Sad Universitet i Serbia. Han ble uteksaminert i 2006 med hovedfokus på arkitektur og urbanisme samt interiør- og landskapsutforming. Han har erfaring fra prosjektering av offentlige og private byggeprosjekter i tillegg til interiørarkitektur og by- og arealplanlegging. Boris har erfaring som prosjektleder i Hellas og Serbia og har også jobbet for det rusisske markedet. Han har bred erfaring i bruk av digitale teknologier, 3D-modellering og visualisering. I utformingen tar han hensyn til historiske og menneskelige faktorer i tillegg til omgivelsene.

Boris Petrovski

Master i arkitektur
T: 451 12 562
boris@trollvegg.no

Bilde av Torstein Vehusheia

Torstein ble uteksaminert fra NTNU i 2004, med spesialisering i by- og regionsplanlegging. Han har erfaring med overordnet planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling, reguleringsplaner, skoler, barnehager, næringslokaler, leilighetsbygg og mindre bolig- og hytteprosjekter. Han har også jobbet med bygningsvern og offentlig forvaltning; som arkitektfaglig rådgiver ved Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Fylkeskommune. Torstein er opptatt av arkitekturens dypere mening, der de fysiske omgivelsenes viktigste oppgave er å prege oss som mennesker på en positiv måte.

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL/ Faglig leder
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no