show sidebar & content

Kvanneid 15

08 sept 2016 / in Ukategorisert

Varsel om igangsatt planarbeid, forhandling om utbyggingsavtale samt høring av forslag til planprogram for konsekvensutredning Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr. 96 bnr. 22 m.fl. i Lillesand kommune. Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. I kommuneplan for […]

Vi har ledige stillinger som by-/arealplanlegger og sivilarkitekt og søker etter engasjerte og dyktige mennesker!

11 aug 2016 / in Ukategorisert

Vi søker nå etter to nye medarbeidere: 1)   Sivilarkitekt med minimum 5 års prosjekteringserfaring og aller helst erfaring med Archicad som tegneverktøy 2) By-/arealplanlegger med minimum 5 års erfaring fra areal- og samfunnsplanlegging innenfor by og tettstedsutvikling.   Aktuelle arbeidsoppgaver Mulighetsstudier, konkurranser og konseptutvikling Møter og kundekontakt Utrednings- og analyseoppgaver i plansammenheng (By-/arealplanlegger) Utarbeidelse av reguleringsplaner […]

Lofthusveien 89 og del av 83 – Varsling om oppstart av planarbeid

12 apr 2016 / in Ukategorisert

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av planarbeid for gnr. 32, bnr. 47 og del av gnr. 33, bnr. 41 i Lillesand kommune. Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. Hensikten med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er i all hovedsak å legge […]

Furåsen – L2 og F6 – Kvisle – Varsling om oppstart av planarbeid, endring av del av vedtatt plan

11 jan 2016 / in Ukategorisert

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid
 I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av planarbeid for gnr. 61 bruksnummer 49 m.fl. (Furåsen) i Valle kommune. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt. Hensikten med planarbeidet er i all hovedsak å legge til rette for etablering av frittstående hytter i et […]

Stilling ledig – 1 års vikariat

17 nov 2015 / in Ukategorisert

Har du lyst til å jobbe i et ungt og kreativt miljø? Vi søker en engasjert, strukturert og sosial person til kontoret vårt. Arebidsbeskrivelse Du vil ha ansvar for saksbehandling og generell oppfølging av byggesaker. I tillegg til dette vil du ha ansvar for enkle økonomi- og kontoroppgaver. (fakturering, bilagsregistrering, utarbeidelse av tilbud og administrative […]

Kvanneslandet – Varsling av regulering, utbyggingsavtale og konsekvensutredning

02 nov 2015 / in Ukategorisert

Varsel om igangsatt planarbeid, forhandling om utbyggingsavtale samt høring av forslag til planprogram for konsekvensutredning Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr. 95 bruksnummer 2 og 3 m. fl.  i Lillesand kommune. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt. Planens […]